اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۳ مشتری و فقط یک بلیت؛ کدام تیم زنده می‌ماند؟