اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترکیب غنا و پرتغال مشخص شد