۷ دانشگاه ایرانی میان دانشگاه‌های برتر جهان در گروه علوم انسانی