بانک مرکزی از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز جلوگیری کند/ همه دستگاه‌ها موظف به همکاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار هستند