وضعیت هوای تهران دوباره قرمز شد

وضعیت هوای تهران دوباره قرمز شد