همه پمپ بنزین های کشور تا فردا صبح وارد مدار خدمت رسانی قرار می گیرند