نوراللهی در ترکیب شباب الاهلی و نیمکت نشینی قائدی +عکس