همکاری مشترک و جدی دو کشور در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم/ همکاری‌های منطقه‌ای تنها راه حل مشکلات منطقه

همکاری مشترک و جدی دو کشور در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم/ همکاری‌های منطقه‌ای تنها راه حل مشکلات منطقه