اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کاری که تحریم‌کنندگان با سینما کردند، مغول نکرد!