تحویل چهارمین محموله میعانات گازی ایران به ونزوئلا

تحویل چهارمین محموله میعانات گازی ایران به ونزوئلا