عبور از تحریم‌های غرب/ ایران، عضو پیمان شانگهای شد