اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا جمهوری اسلامی، نظامی پاسخگوست؟