مدرس زبان اسپانیاییبلبرینگساک پارچه ای (کیسه سوزنی).کیسه …عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …

انبارلویی: هزار راه نرفته برای رفع تحریم‌ها داریم که هنوز نپیمودیم