هیچ دغدغه‌ای بجز دغدغه‌های مردم نداریم/ یار و مددکار دولت در اجرای قانون هستیم/ جاده یکطرفه فشار آمریکا و ۴+۱ به ایران را برگرداندیم/ در طرح صیانت فیلترینگ …

هیچ دغدغه‌ای بجز دغدغه‌های مردم نداریم/ یار و مددکار دولت در اجرای قانون هستیم/ جاده یکطرفه فشار آمریکا و ۴+۱ به ایران را برگرداندیم/ در طرح صیانت فیلترینگ مطرح نیست/ قرعه‌کشی خودروسازان چیزی شبیه بلیت بخت‌آزمایی شده است