یکی از غصه‌های من بسته شدن مدارس بود/ مجبور شدیم واکسن وارد کنیم