اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آن افخمی که میرزا می‌ساخت، دیگر نساخت، کجاست؟