کوین اسپیسی برای سریال «خانه پوشالی» ۳۱ میلیون دلار جریمه شد

کوین اسپیسی برای سریال «خانه پوشالی» ۳۱ میلیون دلار جریمه شد