اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مصوبه کمیسیون تلفیق برای آبرسانی و گازرسانی و راه‌های روستاهای مناطق محروم