دفاتر باشگاه یوونتوس در تورین و میلان تفتیش شد

دفاتر باشگاه یوونتوس در تورین و میلان تفتیش شد