آجورلو به بازیکنان استقلال: دربی را ببرید، حتی اگر داور برای‌تان پنالتی نگرفت

آجورلو به بازیکنان استقلال: دربی را ببرید، حتی اگر داور برای‌تان پنالتی نگرفت