وزارت کشور مسوولانه مطالبات و خواسته‌های مردم را دنبال می‌کند

وزارت کشور مسوولانه مطالبات و خواسته‌های مردم را دنبال می‌کند