فیلم/ حریق در انبار فرش‌فروشی در زرند

فیلم/ حریق در انبار فرش‌فروشی در زرند