فروش انواع کنتاکتور زیمنس آلمان …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …شنوایی سنجی کودکان - شنوایی سنجی …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …