دستگاه چاپ بنرعایق صوتیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

مشمولان اعزامی پایه خدمتی اردیبهشت ۱۴۰۰ به خدمت فراخوانده شدند