فیلم/ گلزنی سردار آزمون برای زنیت از روی نقطه پنالتی