اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اخراج یک ملی‌پوش به خاطر شرکت نکردن در تمرین پنالتی!