در کنار مبارزه با اخلالگران سیمان با سفته‌بازی ارضی هم مبارزه شود