اختصاص بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی

اختصاص بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی