بدن چه زمانی پس از واکسن زدن مقابل کرونا ایمن می‌شود؟