انگار خون فغانی رنگین‌تر است

انگار خون فغانی رنگین‌تر است