اتفاقی عجیب در المپیک توکیو/ ۲ نفر در یک رشته مدال طلا گرفتند