تعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …فروش ویژه دستگاه تصفیه آبآموزش تخصصی دف در تهرانپارسناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …

موسویان: مشکلات فعلی حاصل عملکرد کل حاکمیت است/ برجام ناقص است،باید با موشکی و منطقه ای تکمیل شود