بهترین روش کارکردن با ایران احترام متقابل است/ زیر بار زور نمی‌رویم