اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماشین گلزنی الاتحاد به بازی با سپاهان می‌رسد؟