اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امضای تفاهمنامه امنیتی میان ایران و ازبکستان