اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتشار گاز متان در جو زمین ۲ برابر بیشتر از میزان اعلامی است