نتوانستیم قطار سریع السیر وارد کشور کنیم/ اگر برجام ادامه پیدا می‌کرد ۲۰۰ هواپیمای جدید وارد کشور می‌شد