نگاهی به اولین روایت سینمایی اماراتی‌ها درباره جنگ یمن با نام "الکمین"/ در کمین پندارها!

نگاهی به اولین روایت سینمایی اماراتی‌ها درباره جنگ یمن با نام