تشکیل هیئتی برای سرمایه گذاری های هزار میلیارد دلاری در هیئت دولت