واکسیناسیون کرونا برای دانش‌آموزان از فردا آغاز می‌شود