چیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …امگا باتری، خرید باتری و شارژر …تعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هاردفروش کارتن پستی

با این روند استقبال مردم به تعرفه نیاز خواهیم داشت