اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر خوب است اما ۲ یا ۳ نفر شیطنت می کنند/ ظرفیت کشتی باید بیش از ۱۱ طلای المپیک باشد