برای توسعه روابط با سریلانکا هیچ محدودیت و مانعی وجود ندارد