اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آقای موسوی خودتطهیری با اسیدپاشی امکان ندارد!