اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سفر رئیس جمهور به روسیه عمدتا ماهیت اقتصادی دارد