۸۰ نفر دیگر بر اثر کرونا فوت کردند/ ۵ استان بدون مرگ و میر

۸۰ نفر دیگر بر اثر کرونا فوت کردند/ ۵ استان بدون مرگ و میر