شک‌ نکنید پرسپولیس برنده دربی است

شک‌ نکنید پرسپولیس برنده دربی است