اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وساطت کردم تا حجازی، مجیدی را ببخشد/بعد از ۴۰ سال اعتراف می‌کنم ناصر به خاطر چک من به شاهین رفت