با عزم جدی به وین رفته‌ایم/ به نیت سه کشور اروپایی خوشبین نیستیم

با عزم جدی به وین رفته‌ایم/ به نیت سه کشور اروپایی خوشبین نیستیم