آیا واکسن‌های کرونا علیه اُمیکرون به‌روزرسانی می‌شوند؟

آیا واکسن‌های کرونا علیه اُمیکرون به‌روزرسانی می‌شوند؟